Dramatizácia textu

Aktivita zameraná na dramatizácia textu v 7. B

Fotogaléria: Dramatizácia textu