Moje obľúbené zviera

V novembri v 6. A a 6. B v rámci anglického jazyka žiaci vytvárali projekty o svojich obľúbených zvieratách. Využívali pri tom obrázky z internetu a svoje projekty na záver odprezentovali pred spolužiakmi.