Reálie

Tvorba albumu pamätihodností z anglicky hovoriacich krajín so žiakmi 9. B, C.

Fotogaléria: Reálie