Inzeráty

Aktivita zameraná na precvičovanie slovnej zásoby a nadobúdanie nových vedomostí pri tvorbe inzerátov v nemeckom jazyku v 7. B triede.

Fotogaléria: