Moja rodina

Projekt zameraný na rozvíjanie slovnej zásoby z nemeckého jazyka realizovaný v 6. A a 6. B triede.

Fotogaléria: Moja rodina, 6. A

Fotogaléria: Moja rodina, 6. B