Voľný čas

Projekt realizovaný na hodinách nemeckého jazyka v 6. C triede.

Fotogaléria: