Január - Február 2011

Práca redakčnej rady na časopise