Dotkni sa hviezd

21. septembra 2010 sme realizovali v projekte aj časť Dotkni sa hviezd. Žiaci 9. C z hľadiska fyzikálneho a 8. C z hľadiska prírodovedného riešili niekoľko úloh pod dohľadom pracovníkov levickej hvezdárne.

V planetáriu sledovali a určovali súhvezdia charakteristické pre jednotlivé pologule a ročné obdobia. V prezentácii o Slnečnej sústave sledovali a hľadali úmyselné chyby autorov a opravovali ich. Na astronomickom ďalekohľade pozorovali škvrny na Slnku. Po príchode do školy na hodinách spracovávali informácie o Slnečnej sústave a jej planétach.