Dotkni sa hviezd - overovanie projektu

 

Dňa 16.12 . 2011 sme sa vybrali, my žiaci 8C a 8D tried, spolu s pani učiteľkami Zelienkovou a Matľákovou do Tekovskej hvezdárne na exkurziu. Keďže sme sa s hviezdami stretli aj na hodinách biológie aj na hodinách fyziky, túto aktivitu sme privítali. Veď čo to o hviezdach  a planétach našej slnečnej sústavy už vieme a radi si vedomosti rozšírime.

V hvezdárni nás už čakali a pekne nás privítali. Prvú časť vyučovania sme strávili v prednáškovej miestnosti kde sme mali pripravenú interaktívnu prezentáciu o Slnečnej sústave a jej planétach. Sami sme sa mohli aktívne zapájať a hľadať súvislosti. Dozvedeli sme sa mnoho nových aj zaujímavých poznatkov a na konci nás neprekvapil krátky test. Potom sme sa presunuli do super planetária, kde sme sledovali hviezdnu oblohu v lete i zime, aktívne sme určovali jednotlivé súhvezdia nočnej oblohy. Videli sme nočnú oblohu v okolí rovníka i pólov. Klobúk dolu pred dávnymi moreplavcami, ktorí sa po moriach plavili len podľa súhvezdí na nočnej oblohe!

V tretej časti sme sa dostali  k ozajstným ďalekohľadom. Mohli sme si vyskúšať nastavovanie a zameranie ďalekohľadov. Žiaľ bolo zamračené a preto nebolo možné pozorovať Slnko.Nevadí! Veď hvezdáreň je otvorená pre širokú verejnosť každý štvrtok a piatok. Určite sa tam ešte dostaneme na priame pozorovania či už Slnka cez deň alebo hviezdnej oblohy v noci. Vrelo odporúčame!

                                                                         žiaci 8. C, 8. D tried