Brhlovce

Ku koncu školského roka 2010/2011 sme v júni absolvovali poslednú z naplánovaných aktivít a to Po stopách lávových prúdov. Navštívili sme Brhlovce- Skalné obydlia, kde z historického hľadiska žiaci piateho ročníka sledovali život a obydlie ľudí a z hľadiska prírodopisného sledovali tufové podložia a rastlinstvo. Navštívili sme aj múzeum Obecnej školy kde sa zoznámili so školou a jej zariadením aké bolo v minulosti.

Fotogaléria: Brhlovce