S otvorenými očami v Bohuniciach a Okúpte sa v Santovke

26.6.2010 sme so žiakmi 8B,8C a 6C zrealizovali exkurziu do Bohuníc k vodnému mlynu. Žiaci rozdelení do skupín plnili množstvo úloh. Sledovali stavbu lúčneho spoločenstva, mapovali výskyt rôznych druhov lúčnych rastlín, sledovali vodné spoločenstvo, bezstavovce žijúce vo vode, sledovali raka riečneho v jeho prirodzenom prostredí. V priestoroch mlynu sledovali prejavy netopierov. Na Santovke sa žiaci venovali meraniu travertínových kôp a v rámci fyziky merali rýchlosť toku riečky.