Tajomstvá jazera Počúvadlo, Čo skrýva les?

25. 10. 2010 sme sa so žiakmi 9. B,9. C a 7. C vybrali na Počúvadlo aby sme odhalili jeho tajomstvá.

Počasie nám zo začiatku veľmi neprialo, ale potom dokonca vykuklo slniečko.

 Žiaci rozdelení do skupín zapisovali do pracovných listov výskyt vodných a brehových rastlín, pomocou bentosky zisťovali druhy bezstavovcov žijúcich v jazere, pozorovali druhy vodných vtákov plaviacich sa po jazere.

V neďalekej mini zoo záhrade sledovali správanie sa stavovcov v prostredí.

V druhej časti exkurzie ktorá zahŕňala výstup na Sitno po náučnom chodníku, zisťovali typ lesa v ktorom sa nachádzali, určovali rôzne druhy drevín a bylín, stopy po stavovcoch a bezstavovcoch. Všetko zaujímavé si fotili a kreslili. Všetky informácie ktoré sme tam zozbierali čakajú na spracovanie počas vyučujúcich hodín prírodopisu a biológie. Na jazere a vrchole Sitna žiaci uskutočnili aj fyzikálne merania. Pomocou RCX programovateľnej kocky a senzorov merali teplotu a tlak vody v jazere. Na vrchole Sitna zase merali teplotu vriacej vody.

Navštívili sme aj historické hradisko neďaleko vrcholu Sitna.