Vinohradníctvo v našom kraji- Čajkov, Pukanec

Tento školský rok sme začali hneď zostra, v septembri realizácia časti Jedovaté rastliny v našom okolí, v októbri hneď realizácia ďalších dvoch exkurzií. Tá druhá sa uskutočnila hneď 26.10.2010, bolo to trochu bližšie a aj počasie sa umúdrilo. Bolo vcelku príjemne hoci sviežo. Hneď ráno nás v Čajkove privítal pán Nichta, majiteľ vinohradov a pestovateľ výborného hrozna. Svoju úrodu si aj spracováva a my sme boli zvedaví práve na tento pracovný postup. Nemôžeme povedať, že by išlo o veľkovýrobu, ale oproti vinohradníkom, ktorí si vyrobia 500-1000 litrov vína, toho vyrobí oveľa viac. Žiaci podrobne počúvali výklad pána Nichtu, robili si dôkladné záznamy aby vedeli informácie následne spracovať.

Potom sme sa vybrali do Pukanských viníc. Sledovali sme z biologického hľadiska dve veci. Výrobu vína v malom a výskyt moruše čiernej v okolí Pukanca.