Lucia - stridžie dni

Lucia je meno, ktoré patrilo do kráľovstva zla. Ženy v tento deň nemohli priasť. V tento deň dievčatá chodili zahalené v bielych plachtách a s husacími krídlami vymetali všetky kúty vo svojich príbytkoch. Cieľ? Aby sa vymietlo všetko zlo a nestalo sa nešťastie. Ľudia sa bránili proti strigám cesnakom a krížom.

13. december bol aj dňom veštenia lásky. Dievčatá si napísali na 13 lístkov mená chlapcov. Každý deň spálili jeden lístok v peci a ten posledný lístok s menom chlapca bol rozhodujúci, pretože tam bolo meno jej nastávajúceho.

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc...

13. decembra Lucie aj na našej škole povymetali všetky kúty v triedach, pretože teraz zlo je nielen tma a nešťastie, ale aj mráz a veľké povodne.

Lucia - stridžie dni