Vianočné koledy, zvyky a obyčaje u nás doma

Cieľ: Obdiv a úcta ku všetkým formám života.

Aktivita realizovaná v 9. A, 9. C a 6. B

Fotogaléria