Deň otvorených dverí

15. december 2010 bol na našej škole iný, slávnostný. Otvorili sa brány školy a privítali budúcich prváčikov, rodičov i významných hostí. Konal sa tradičný Deň otvorených dverí, ktorý začal slávnostným kultúrnym programom s piesňami, tancami, vážnou hudbou, koledníkmi i ľudovými hrami. Najkrajšia vianočná koleda Tichá noc na záver programu rozospievala malých i veľkých návštevníkov.

Rodičia, žiaci z materských škôl a hostia sa potom presunuli do jednotlivých tried, kde sa stali spoluúčastníkmi vyučovacieho procesu. Moderné, netradičné vyučovacie metódy s využitím informačných technológií, hravé formy vyučovania podporené aj množstvom vyučovacích pomôcok a zaujímavých publikácií získaných v projekte Škola tvorivého vzdelávania hostí skutočne zaujali. Naši priatelia – škôlkari - si na záver mohli odniesť aj milé drobnosti ako spomienku na tento deň.

Program vyvrcholil popoludní. Kultúrne vystúpenia divadelného súboru Kalimero, country tance, súbor Venček s tekovským folklórom, jarmok detských prác a periodík školy či práca v tvorivých dielňach. Škola bola nasýtená vôňou ihličia, vanilky, škorice i vianočného „punču“. Ale aj neutíchajúcou aktivitou, tvorivosťou a zanietenosťou žiakov i pedagógov.

Dopoludňajší kultúrny program

Otvorené hodiny

Popoludňajšie aktivity