Hudobný nástroj Kmeťovka

Hodiny hudobnej výchovy dávajú žiakom priestor na prejavenie svojej vlastnej osobnosti, vlastného hudobného cítenia a možnosť zdokonaliť sa v hre na hudobných nástrojoch. V 7. C triede okrem hry na flaute, gitare, syntetizátore, bicích, Orffovom inštrumentári, ozembuchoch, metalofónoch, vznikol návrh na vznik nového hudobného nástroja, na ktorom takmer všetci žiaci si budú môcť zahrať, a to nielen na hodine hudobnej výchovy, ale aj pri iných príležitostiach, ktorých na našej škole je viac než dosť.

Prečo v 7. C triede? Preto, lebo týchto žiakov inšpiroval obsah učiva: Vývoj hudby a vznik hudobných nástrojov od praveku až po súčasnosť. Deti na hodine zrealizovali „nákres“ hudobného nástroja podľa vlastných predstáv a odniesli ho ujovi stolárovi. Svoju predstavu doplnili o nejaké detaily priamo u neho. Ujo stolár „návrh“ na hudobný nástroj od detí prijal, páčil sa mu a dal sa do práce. Pri práci mu pomáhali aj deti. Svedčí o tom aj ich pomoc 18. februára 2010. Hobľovali, šmirgľovali, lakovali kostru hudobného nástroja, upevňovali struny a zistili, že hudobný nástroj bude čoskoro hotový. Veľmi sa im páčilo ladenie strún. Ujo stolár železným kľúčom priťahoval struny upevnené na oceľových kolíkoch a pri tom vybrnkával pekné akordy, až kým všetky struny nemali požadovanú výšku.

Aký to bude hudobný nástroj? Strunový. Deti mu dali názov : „Kmeťovka.“