Hudovná výchova

Do aktivít v projekte „Od Tekova vietor veje“ sa zapojili takmer všetci žiaci 1. – 9. roč. ZŠ A. Kmeťa.

Žiaci svojou snahou, usilovnosťou, zručnosťou, harmonickým cítením získali zaujímavejšie, bohatšie a krajšie skúsenosti v hudbe. Viac...