Poklady a múdrosť času

12. 4. 2011 sa uskutočnila prezentácia ľudových piesní Tekova - Poklady a múdrosť času.