Levicko má talent 2010

Výberového kola 4. 11. 2010 Levicko má talent sa zúčastnilo približne 36 súťažiacich.

Do „gala večera“, ktorý sa uskutočnil 23. 11. 2010, postúpila aj naša žiačka zo 7. C triedy A. Zsigmondová s piesňou Leonarda Cohena – Hallelujah.

Tonka počas súťaže nadobudla veľa skúseností a najmä prekonala svoj strach z javiska. Získala veľa kamarátov a odvahu. Teší sa už na súťaž o rok.

Veľmi nás potešilo aj zistenie, že celú súťaž moderoval náš bývalý žiak Ján Nagy, na ktorého sme veľmi pyšní.

Levicko má talent 2010