Mikuláš a my

Mikuláš sa už niekoľko storočí považuje za patróna detí, preto je tento sviatok výnimočný najmä pre mladých... Týmito slovami začala o 8,00 hod. ráno pre žiakov našej školy relácia do školského rozhlasu. Reláciu pripravili žiaci rozhlasového krúžku pod vedením Mgr. Senešiovej a speváci zo 6. – 7. roč. V relácii sa striedalo hovorené slovo s hudbou a spevom. Intonačne čisto zaspievali žiaci pieseň o Mikulášovi.

„V dolinách...“

A keď prídeš pod okienko v každom roku raz,

Slovensko nám poteš celé, by sme boli vždy veselé.

Svätý Mikuláš, Svätý Mikuláš...

 O 11,00 – 12,00 hod. Mikuláš pokračoval v telocvični, kde sa žiaci zúčastnili Vianočného koncertu. Speváci spievali piesne od W. A. Mozarta, F. Schuberta, so žiakmi si zaspievali známe koledy a nechýbala najkrajšia pieseň roka Tichá noc.

Po koncerte medzi žiakov prišiel aj Mikuláš so svojimi spoločníkmi čertom a anjelmi. Rozdával deťom balíčky so sladkosťami, ktoré pre deti pripravilo Rodičovské združenie.

Mikuláš a my