Plastika

Dialóg ľudskej ruky s úžitkovým predmetom.

Cieľ: Poznávať prírodou vytvorenú skutočnosť, formy a materiál pre plastiku.

Aktivita sa uskutočnila v 9. A, B

Fotogaléria