Rozprávka u nás aj vo svete  

V rámci projektu Škola tvorivého vzdelávania sa 23. marca 2011 na Svetový deň knihy uskutočnilo celoškolské podujatie Rozprávka u nás a vo svete - Rozprávkoland. Žiaci naplno rozvinuli svoju fantáziu, kreativitu a schopnosť hrať sa. Predstavili sa dramaticky spracovanými rozprávkam, scenáristi vymýšľali moderné spracovanie rozprávok, ďalšie skupinky žiakov pripravili bábky k jednotlivým predstaveniam. Mnohé maňušky či javajky svojou kreativitou a nápaditosťou konkurovali aj profesionálnym bábkovým divadlám.

Každú časť popoludnia hodnotila odborná porota, zložená zo žiakov, ktorí majú skúsenosti s dramatickou tvorbou. Nebolo však dôležité, ktorá rozprávka s hercami, režisérom, výtvarníkmi či scenáristami zvíťazila. Podstatné bolo, že sme sa všetci zabavili, zasmiali a dostali sme sa bližšie k nášmu cieľu – ku knihe.

 

Fotogaléria: