Veľkonočné zvyky - maľovanie kraslíc

Maľovanie kraslíc špendlíkovou technikou. Aktivita na hodine výtvarnej výchovy v triedach 8. C, 9. A. - šk. rok 2009/2010

Fotogaléria