Vyznanie farbičkami

Žiaci na hodine hudobnej výchovy v 5. D triede sa zamerali na edukačnú tému: Zahrajme sa s hudbou. Vyznanie farbičkami -  P. Nagy: Farbičky, čarbičky.

Dôležitý pre žiakov bol pohyb, priestor a čas. Vyjadrili hudbu slovom, myšlienkou, farbou, líniou. Dokázali rešpektovať vlastný tvorivý výsledok, dynamiku, rytmus.

Tanečný pohyb žiakov vychádzal z hudobných podnetov piesne Petra Nagya – Farbičky, čarbičky.

Vyznanie farbičkami