Z lásky pre vaše vrásky

 

Táto aktivita sa uskutočnila 20. 10. 2010 v Domove dôchodcov v Leviciach. Spevy, tance, hovorené slovo a vokálno-inštrumentálne činnosti potešili babičky a deduškov.

Žiaci správne v kultúrnom programe intonovali a spievali dané piesne. Reagovali pohybom na hudbu a ich tanečný pohyb vychádzal z telesných podnetov. Dokázali posúdiť kvalitu vokálneho prejavu druhých. Svojmu kultúrnemu programu dali názov Z lásky pre vaše vrásky a odmenou im bol milý úsmev a potlesk, na ktorý sa už tešia opäť o rok.

V Dome dôchodcov v kultúrnom programe vystúpili žiaci z 5. D, 7. A, 7. C, 8. C, 9. A, 9. B a folklórny súbor Venček (ISCED1).