Loď

Žiaci sa na lodi odplavili na pustý ostrov a so sebou si zobrali aj svoju obľúbenú knihu. Na ostrove sa stretli s Robinsonom, ktorému čítali úryvky z kníh. Úlohou Robinsona bolo uhádnuť názov rozprávky. Ak nevedel, žiaci mu ho povedali a vyrozprávali aj obsah  knihy. Takto sa rozvíja čitateľská gramotnosť, ale aj súvislé vyjadrovanie.