Mlyn

Súčasťou mlyna sú tri vrecia umiestnené na stene. Každé vrece bolo označené písmenom. V slovách, ktoré vypadávali z mlyna, chýbalo písmeno. Žiaci tieto slová pripínali na vrece podľa toho, aké písmeno v slove chýbalo. V hre sa rozvíja logické myslenie a myšlienkové postupy.