Vláčik

Vláčik v troch vagónoch viezol celú abecedu. Úlohou žiakov bolo hlásky roztriediť a do každého vagóna dať inú skupinu. V prvom vagóne sa viezli samohlásky, v druhom spoluhlásky a treťom dvojhlásky. Pri riešení tohto problému využívali už získané vedomosti a zručnosti z minulých hodín. Úloha sa dá ľubovoľne obmieňať.