Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu 

 

Škola tvorivého vzdelávania

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na škole s použitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre perspektívne potreby spoločnosti. Žiaci nebudú sedieť na vyučovacích hodinách pasívne a pasívne počúvať výklad učiteľa, ale vhodne zvolenými inovatívnymi formami a metódami vyučovania dostanú priestor na skúmanie, na rozvoj kreativity, na vlastnú prezentáciu, budú sa učiť komunikovať a pracovať v tíme.

Aktivity projektu:

Od Tekova vietor veje...

Krížom krážom regiónom

Bez cudzích jazykov to nejde

Zahrajme sa v škole