Krížom krážom regiónom

Exkurziami po regióne ukázať žiakom jeho zvláštnosti, špecifiká, zatraktívniť ho, zážitkovým vyučovaním formovať kladný vzťah k jeho krásam, prírodnému bohatstvu, historickým koreňom, environmentálnou výchovou dosiahnuť ekologické správanie sa k nemu. Byť na svoj región hrdý, nasmerovať žiakov na možnosti, ktoré región poskytuje z hľadiska turizmu, relaxu.