Jedovaté rastliny nášho okolia

V súvislosti s projektom Škola tvorivého vzdelávania sme so žiakmi 6. B a 6. C tried realizovali tento školský rok 2010/2011 aj túto aktivitu. Zmapovali sme výskyt jedovatých rastlín v našom najbližšom okolí teda v areáli školy. Žiaci pomocou nových učebníc a odbornej literatúry zakúpenej z tohto projektu určili na území školy niekoľko druhov jedovatých rastlín. Všetko patrične zdokumentovali a vypracovali projekty a ďalšie materiály, ktoré si v rámci tried odprezentovali.