Hrad

Zlý čarodej na hrade zaklial rôzne slovné úlohy. Ich správnym vyriešením sa mohli odkliať. Žiaci si z hradu vybrali na farebnej kartičke napísanú úlohu. Ak ju správne vyriešili, výsledok si overili na kartičke rovnakej farby, ktorá bola na hradnom múre a mohli ju vložiť do okienka hradu. Žiaci využívali základné matematické myslenie, upevňovali sa numerické operácie.