Slovesá

Aktivita zameraná na precvičovanie slovies sa uskuočnila v 5. D na hodine nemeckého jazyka.

Fotogaléria: