Výroba kartičiek

Aktivita v 7. A triede. Výroba obrázkovo-slovných kartičiek na precvičovanie slovnej zásoby z nemeckého jazyka.

Fotogaléria: