Kus môjho srdiečka

V rámci projektu Škola tvorivého vzdelávania v aktivite Od Tekova vietor veje sa vyučujúce slovenského jazyka a literatúry  zamerali na žiakov, ktorí sa venujú písaniu vlastných textov. S básničkami týchto žiakov sa stretávame na stránkach školského časopisu či kalendára. Mnohí z nich získali ocenenia v literárnych súťažiach na úrovni okresu či celého Slovenska. Práve z tohto dôvodu sa 16.marca 2011 uskutočnilo podujatie s názvom Kus môjho srdiečka.  Samotní autori prednášali svoje básničky venované rôznym témam. Slávnostnú atmosféru podčiarkli jemné tóny gitár, v podaní žiačok 8. C triedy. Dielka týchto možno budúcich básnikov, textárov či redaktorov boli plné fantastických myšlienok, nápadov, či zaujímavých básnických prostriedkov. Veď v sebe ukrývajú kus  detského srdiečka.

Fotogaléria