Časti stromu

Kmeň stromu slúži na výrobu rôznych predmetov, napr. vláčik, s ktorým sa hráme. Vo vagónoch sa nachádzajú pracovné nástroje, kúsky dreva  a v poslednom hotové výrobky. Žiaci 1. B sedia vo vláčiku, cestujú a postupne vymenovávajú, aký predmet vyrobený z dreva môžu vidieť.

Časti stromu