Projektová práca: Čo je džez, vývoj džezu. Džez vo svete, svet v džeze.

Fotogaléria