Páračky

Dňa 26. 1. 2011 sa v rámci folklórneho krúžku Venček uskutočnila aktivita pod názvom Páračky za účasti pamätníčky pani Kataríny Šebovej z Podlužian, ktorá deti bližšie oboznámila s týmto zvykom a deti si priamo vyskúšali tento zvyk pri páraní peria. Aktivitu zorganizovali a pripravili vychovávateľky Jarmila Čameková a Jana Hlôšková.

Fotogaléria